Make a blog

ahmadphontrics1

2 years ago

phone trics

phone trics
yau muna dauke da bayanan sirri na MTN NG, karƙu bari abarku a baya
2 years ago

phone trics

SLM da fatan zaku yi farincikin haduwa da ni awannan sabon blog. insha Allah zan rinqa qoqari wajen rubuta abubuwa masu amfani ga abokanai na, musamman abokanai na na facebook, wadanda Allah ya hada jini na da su. KU SAURARE
2 years ago

phone trics, computer trics, facebook trics, 2go trics, whatsapp, & others

2 years ago

phone trics, computer trics, facebook trics, 2go trics, whatsapp, & others